.

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.62 เวลา 10.00 น.
นายสมชัย อำภา ประธาน ,นายบัญชา เสมากูล ผู้จัดการ พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูอุทัยธานี ศึกษาดูงานเรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกและเรื่องอื่น ๆ 
ณ สอ.ครูสุโขทัย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญของสมาชิกได้ 100 % ถึง 2 ปีซ้อน/ ปชส สอ.ครูอุทัยธานี