.

อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ...

ประชุมชี้แจงเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

24 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธาน...

เปิดสำนักงานใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ทำบุญครบรอบ ๖๐ ป...

ต้อนรับ สอ.ครูเชียงราย 61

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบัญชา เสมากูล ผู้...

ทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.กรมการปกครอง จำกัด

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ คณะกรรมการฯ นายบัญช...

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2561

ร้อยรักร่วมใจ สานสายใยสหกรณ์ งานมุทิตาจิต แด่ผู้เก...

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

การประชุมอบรมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2...

รองอธิบดีเยี่ยมสหกรณ์ 61

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เ...

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด พาสมาชิกศึกษาดูง...

ศึกษาดูงาน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

2 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน นายบั...

สนับสนุนสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมวันสหกรณ์โรงเรียน

7 มิ.ย.61 นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธาน มอบหมายให้...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ภาคบ่าย

20 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน ภาคเช้า

20 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

พบปะสมาชิก ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1 ภาคบ่าย

19 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธ...

พบปะสมาชิก ณ ห้องสะแกกรัง 2 สพป.อน.1 ภาคเช้า

19 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น นายสมชาย เสมากูล รองประธ...

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

17 พ.ค.61 เวลา 17.00 น. นายบัญชาเสมากูล ผจก. พร้อม...

พบปะสมาชิก ณ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

15 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 น นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ป...

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

notupder18

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 723 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.