UTHAITHANI TEACHER SAVING COOP

สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง ดำรงตามหลักธรรมาภิบาล บริการดี สมาชิกมีคุณภาพ

Prev Next
หยุดทำการ 1 ธ.ค. 58
อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
จัดโต๊ะหมู่งาช้าง เนื่องในประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2558
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559
มอบเกียรติบัตร ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2558
สอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ทุนเรียนดี) 58
งานแสดงมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
ศึกษาข้อกฎหมายแล้วแนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกั
อบรมวิชาชีพเสริม สมาชิก ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน )
อบรมวิชาชีพเสริม (การทำอาหารคาว และอาหารหวาน)
จับรางวัล ฝากเงิน ซื้อหุ้น ลุ้นโชค 2 ชั้น ครั้งที่ 1
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูเพชรบูรณ์
อบรมวิชาชีพเสริม (พับกระดาษ)
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สส.ชสอ.58
ประชุมอบรมสมาชิกใหม่ 58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดตาก
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
รับโล่ห์รางวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น สาขานักปฏิบัติการประจำปี 2557
ร่วมลงนามเซ็นต์สัญญากู้เงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ชี้แจงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ฉะเชิงเทรา
มอบเงินสงเคราะห์ศพ สส.ชสอ. และ สสอค.ให้กับทายาทสมาชิก
เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สอ.ครูแพร่
มอบเงินสงเคราะห์ศพ  สส.ชสอ. และ สสอค.วันที่ 8 เมษายน 2558
งานมุฑิตาจิตสมาชิกผู้สูงอายุ 58
การประชุมใหญ่สามัญชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ประจำปี 2557
นำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ
ประชุมใหญ่สมาคมฯ ประจำปี 2557
สอ.ครูนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานระบบบัตรคิว
มอบเงินสงเคราะห์ศพ  สส.ชสอ. 13ก.พ.58
คลิกดูภาพทั้งหมด

 

 

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 87/12 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.