.

อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบข้อมูลสมาขิก


  1. ข่าวประชาสัมพันธ์

BT-menu-info

 

อัตราเงินกู้


ภาพกิจกรรม

Prev Next
พบปะสมาชิกหน่วยผสมและบำนาญ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

21 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประ...

รับโล่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ตัวแทนภาคเหนือ

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขต...

รับมอบโล่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ในวันสหกรณ์แห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรยุทธ รุทระก...

รับโล่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.ดีเด่น

24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขต...

อบรมการจัดทำวิทยฐานะแนวใหม่ ว.21

18 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ปร...

สอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมท...

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด หน่วยบริการสาขาหนองฉาง

พิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเครือข่ายสมาชิก

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและเครือข่ายสมาชิก สหก...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ...

ชี้แจงการดำเนินงาน แก่ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอทัพทัน

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล...

ชี้แจงการดำเนินงาน แก่ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอหนองขาหย่าง

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ และนายบัญชา เสมากูล...

สหกรณ์ครูอุทัยธานี ไปต้อนรับ   เป็นกำลังใจและมอบเงินสมทบ

นายเสถียร เก่งเขตรกรณ์ ประธานฯ นายสุรยุทธ รุทระกาญ...

ยินดีต้อนรับ นายบัญชา  เสมากูล เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ยินดีต้อนรับ ร่ว...

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564)

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี(พ.ศ...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี2560

ร้อยรักรวมใจ สานสายใยสหกรณ์งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอา...

ต้อนรับคณะตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด

คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธ...

ทำบุญฉลองอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาวง

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด ร่วมงา...

อบรมวิชาชีพเสริม หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า

โครงการอบรมวิชาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุท...

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

notupder18

 

สถานที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด เลขที่ 87/12 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.สะแกกรัง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด โทร : 0-5651-1585 Fax : 0-56514-856 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.